sâmbătă, 4 iunie 2011

Turda: Peste 20 de milioane de euro pentru decontaminarea depozitelor de deşeuri chimice periculoase

de Emil HĂLĂŞTUAN
Unul din depozitele de deşeuri chimice periuculoase, aflat pe teritoriul Turzii, urmează să fie decontaminat. Pentru curăţirea de otravă a unui teren cu o suprafaţă de circa zece hectare, amplasat la capătul străzii Petru Maior, din cartierul turdean Poşta Rât, se vor cheltui peste 24,5 milioane de euro. Suma inlude şi TVA-ul aferent. Dacă fondurile pentru acoperirea valorii totale a investiţiei, apreciată la peste 21,8 milioane de euro, se vor constitui din bani europeni (80 la sută din fonduri structurale), şi din sume alocate de la bugetul statului (18 la sută), de la bugetul Turzii se vor acoperi doi la sută din costurile eligibile (397.388 euro). Tot în sarcina autorităţilor locale cade şi achitarea cheltuielilor neeligibile, respectiv plata TVA, estimată la peste 4,5 milioane de euro.
Conform studiului de fezabilitate, întocmit de Institutul de Studii şi Proiectări Energetice Bucureşti, Parsons Brinckerhoff şi Univeristatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, reabilitarea sitului contaminat din Poşta Rât se va face prin spălarea solului şi tratarea apei uzate ce va rezulta din această operaţiune. Practic, procesul de decontaminare cuprinde următoarele etape: îndepărtarea vegetaţiei şi investigarea suplimentară a amplasamentului, tratarea şi reutilizarea solului contaminat, acoperirea acestuia cu un strat de vegetaţie şi monitorizarea apei subterane. Aceste lucrări se vor realiza în 31 de luni, iar durata totală de implementare a proiectului este apreciată la 33 de luni.
Într-o şedinţă extraordinară, desfăşurată vineri, 3 iunie, forul deliberativ turdean a aprobat studiul de fezabilitate şi participarea autorităţilor locale la cofinanţarea proiectului, respectiv la acoperirea costurilor neeligibile ale acestuia.
Perimetrul din Poşta Rât, contaminat cu deşeuri provenite de la fostele uzine chimice din Turda, a fost selectat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în vederea decontaminării. Pentru finanţarea lucrărilor se vor accesa surse financiare din fondurile Uniunii Europene, alocate Programului Sectorial de Mediu, Axa prioritară 2 „Reabilitarea zonelor poluate istoric”.
Deşi terenul ce va fi supus tratamentului de decontaminare are o suprafaţă de zece hectare, într-un proiect pe aceeaşi temă, întocmit înaintea anului 2004, situl contaminat din Poşta Rât figura cu o suprafaţă de zece ori mai mică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu